Pelican Self Storage

Johanneslundsvägen, Upplands Väsby

Beskrivning

Under 2020 har Nordblick avyttrat fastigheten Hammarby-Smedby 1:471 i Bredden i Upplands Väsby. Köparen var Pelican Self Storage och fastigheten hade en tomtareal om 9 735 kvm. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till E4 och har ett av Upplands Väsbys bästa skyltlägen.

Fakta

Kategori

Avyttring

Antal enheter

1 fastighet

Utvecklad yta

9735 kvm

Status

Projektbilder

Projekstatus

100%
Detaljplanarbete
Projektering
Byggstart
Inflyttning

Område

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Vi har stor erfarenhet av samarbete med fastighetsägare och kommuner. Genom en nära dialog och flexibilitet kan vi snabbt och kostnadseffektivt uppföra framtidens hus som bostadsägare och kommuner eftersträvar. Både vad gäller arkitektonisk och miljömässig kvalitet.

Maria S. Borowiec

Försäljningschef, Nordblick
[email protected]

Maria S. Borowiec

Försäljningschef, Nordblick
[email protected]