Hållbarhets- & miljöarbete

För att kunna ge en bättre bild av hur det här tänkandet präglar Nordblick, vill vi lyfta fram ett antal perspektiv på hållbarhet.

HÅLLBART FÖR EN LJUSARE FRAMTID

Vi bygger hem och arbetsplatser. Och vi är  övertygade att det är bland det roligaste man kan göra. För i det arbetet får vi möjlighet att föreställa oss vardagar, drömmar och behov för så många olika liv – och sedan göra vårt allra bästa för att svara upp till dem. Därför bygger vi inte efter en genomsnittsperson, utan ritar byggnader och kvarter anpassade efter de som ska bo där. Och därför skapar vi vacker arkitektur och bygger med högkvalitativa material.

HÅLLBART ÄR DET SOM STÅR KVAR

För oss är det här med kvalitet en nyckelfråga. Därför är vi djupt engagerade i våra byggnader hela vägen från att vi väljer materialen till att vi lämnar över nycklarna. Ett steg till att säkerställa hållbarhet är att arbeta med kvalitativa naturmaterial som trä, metall och sten som håller länge. Fördelen med att arbeta med hållbara material är också att de går att återanvända. Ett exempel på det är Sjöstadsfabriken, som är byggd av återvunnet tegel. Med tanke på att det finns tegelstenar som föregår romarriket är vi säkra på att den kommer stå lika stadigt om hundra år.

Men det handlar inte bara om att materialen ska hålla. Om ett klimatsmart kök rivs ut efter fem år för att det är dåligt planerat eller inrett efter trendernas skiftande vindar, blir det plötsligt ganska dumt. Därför nöjer vi oss inte med en planlösning som duger, utan lägger ner tid och omsorg på hur våra byggnader ska se ut och fungera i vardagen för de som ska bo där. På så sätt tar vi oss ur den problematiska renoveringscykel som präglar vår samtid.

HÅLLBART ÄR DET SOM INTE FÖRBRUKAR ENERGI I ONÖDAN

Ett enkelt sätt att tänka hållbart är att tänka närproducerat. Eftersom vi bygger hus i Sverige är det naturligt att vi använder svenska material samt svenska varor och tjänster. Då håller vi inte bara utsläppen kopplade till transporter nere, utan vi ser också till att bidra till ett livskraftigt samhälle. Lika mycket som vi arbetar för att hålla låga ut­släpp när vi bygger våra hus, arbetar vi för att se till att våra hus inte släpper ut energi i onödan. Därför strävar vi som företag efter att skapa miljöcertifierade bostadsprojekt och att våra industrifastigheter ska BREEAM-certifieras. Vi strävar efter att bygga hus som gör det naturligt att leva på ett energisnålt sätt, utan att det krävs någon avancerad utrustning eller utbildning för att göra rätt. Ett exempel på det är att vi använder bergvärme, en oändlig resurs, för att få energisnål uppvärmning av individu­ella byggnader. Genom att bygga hållbart och planera för framtiden ger vi förutsättningar för ett långsiktigt hållbart boende, under hela fastig­hetens livstid.

Ett hållbart inifrånperspektiv

Vi är säkra på att hållbarhet kommer inifrån. För att lyckas driva ett företag med en tydligt grön inriktning krävs ett starkt engagemang från insidan – ett personligt intresse för hållbarhet även i det privata livet.

Hållbarhet är, och har länge varit, en viktig del av vår vardag. På senare år, när vi båda blivit äldre och klokare och dessutom fått uppleva den fantastiska känslan av faderskap, har frågan växt sig allt starkare – och gått från att handla om ”här och nu” till att kretsa kring framtiden. Hur kan vi som lever på jorden idag, agera för våra barn och kommande generationers skull?

Det är nu vi har möjlighet att påverka framåt. Därför är det viktigt att vi tar vårt ansvar, och gör val som har en positiv inverkan på planeten. För oss handlar det mycket om att välja rätt, och framförallt att välja bort. Vi har båda valt bort dieselmotorer, fossila energikällor och billiga produkter med låg kvalitet, och bytt ut dessa mot bättre, grönare alternativ. Båten med två stora motorer byttes ut mot en segelbåt. De bränsledrivna bilarna ersattes med eldrivna fordon, och den fossila elen byttes ut mot förnybar el. Med små men betydelsefulla medel kan vi lämna jorden i lite bättre skick.

EN VILJA ATT PÅVERKA

Som två vetgiriga personer söker vi hela tiden efter djupare kunskap och nya insikter, och med en ökad förståelse för hur vi kan tänka och agera mer hållbart kommer en stark vilja att dela vår kunskap med andra. Faktum är att vi ser denna vilja mer som en skyldighet. Vi är skyldiga vår planet att dela med oss av våra insikter, och eftersom all förändring börjar på individnivå tar vi alla tillfällen i akt att prata med människor i vår omgivning. Däremot har vi båda insett att vi har allra störst möjlighet att påverka framtiden genom Nordblick. Därför tar vi med oss all vår kunskap, och applicerar den i verksamheten.

 

HÅLLBARA SEDAN START

Hållbarhet handlar inte bara om klimat och miljö. För oss, likt många andra som jonglerar både jobb, barn, familj och vardagsaktiviteter, har ordet en större betydelse och innefattar allt från social hållbarhet och smarta lösningar som underlättar vardagen, till säkerhet och välbefinnande. Vi har, ända sedan vi tog det allra första spadtaget till vårt första radhusprojekt, alltid haft hållbara lösningar i åtanke. Inte för att vi måste, utan för att det är en del av oss Nordblickare. När våra kunder väljer att investera i Nordblick, investerar de också i vårt personliga engagemang för en bättre planet.

/ Johan Gunneflo & Andreas Ågren

VI BYGGER HÅLLBART

Hur tar vi på Nordblick vårt ansvar?

Vår vision genomsyrar hela processen från idé till produktion. Att göra bostäder som håller över tid, är miljövänliga och klimatsmarta ställer höga krav på kvalitén och valen av material och hantverk. Vi gör noggranna och omsorgsfulla val av hållbara och klimatsmarta material både exteriört som interiört. Allt för att minska vårt klimatavtryck. Konstruktionsmässigt jobbar vi bland annat med massivträ-teknik vilket har överlägset flest fördelar både ur ett miljö samt ekonomiskt perspektiv.

Trähus bidrar till ett mer behagligt inomhusklimat och minskar energiförbrukning för bland annat uppvärmning. Vi nyttjar den senaste tekniken och systemen inom energiproduktion, värmeåtervinning och värmedistribution för att nå vår miljövision.

En hållbar livsstil är en livsstil där människor och miljö harmoniserar med varandra och stöttar en hållbar samhällsutveckling. Vi skapar miljöer och förutsättningar som bjuder in till ett socialt liv med gemenskap mellan husen. Lekytor för dom yngre, cykelpooler, lånotek och återbruksrum samt odlingar, växthus och orangeri utgör ofta en viktig del i vår områdesplanering.

Trä och grönska bjuder in naturen i gestaltningen. Med klimatsmarta alternativ som sedumtak, värmebehandlad träpanel, järnvitrol eller slamfärg i olika kulörer kan vi förädla husets karaktär och få ett visuellt samspel med naturen. Dessutom åldras naturliga färger med värdighet och blir vackrare med tiden.

SAMHÄLLSENGAGEMANG

För en ljus framtid

För oss på Nordblick är det viktigt att på olika sätt tillsammans bidra för en hållbar samhällsutveckling och därför har vi valt att stötta organisationer som främjar en ljus framtid framför allt för våra barn och unga.

Här är några av de föreningar och organisationer som vi valt att stötta.

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Vi har stor erfarenhet av samarbete med fastighetsägare och kommuner. Genom en nära dialog och flexibilitet kan vi snabbt och kostnadseffektivt uppföra framtidens hus som bostadsägare och kommuner eftersträvar. Både vad gäller arkitektonisk och miljömässig kvalitet.

Maria S. Borowiec

Försäljningschef, Nordblick
[email protected]

Maria S. Borowiec

Försäljningschef, Nordblick
[email protected]