Markförvärv

Nordblick letar aktivt efter förvärv av industrifastigheter och byggrätter för både småhusproduktion och flerfamiljshus.

Vi förvärvar även råmark eller mark under detaljplaneförändring. Är du en privatperson och vill ha hjälp och stöd mot kommun i detaljplaneprocessen?

Nordblick har djup kunskap av detaljplaneprocesser och besitter all kompetens för att driva planprocessen i samarbete med kommunen.

Vi formar förutsättningarna gemensamt vid projektstart och sedan driver Nordblick hela processen framåt medan du kan sitta tryggt i baksätet och se projektet växa fram.

Nordblick har mångåriga erfarenhet av Fastighetsutveckling och långvariga och starka relationer med kommuner, entreprenörer och andra intressenter vilket gör oss till en trygg och långsiktig partner.

KOMMUNSAMARBETEN

Stadsutveckling

De beslut vi tar har en stor roll i om barnen kan växa upp med närhet till lek och skratt, om ungdomarna har plats att träffas eller trängs undan till skuggorna, om familjer får plats att blomstra och om de äldre känner sig trygga på vägen hem från affären. Vi har erfarenhet av stora stadsutvecklingsprojekt där vi i nära samarbete med kommuner skapar attraktiva, säkra och hållbara områden som bidrar till samhällets utveckling.

KÖRSBÄRSÄNGEN

Vi bygger nytt bostadsområde i Enköping!

Körsbärsängen är ett modernt och omsorgsfullt arkitektritat boende med smakfull design och familjen i fokus. Boendet för den som vill bo med naturen runt knuten men ändå nära stadens rika utbud med all tänkbar service.

Aleksander-profil-2022

Vill ni veta mer? Kontakta oss!

Vi har stor erfarenhet av samarbete med fastighetsägare och kommuner. Genom en nära dialog och flexibilitet kan vi snabbt och kostnadseffektivt uppföra framtidens hus som bostadsägare och kommuner eftersträvar. Både vad gäller arkitektonisk och miljömässig kvalitet.

Aleksander Landqvist

Affärsutvecklare, Nordblick
[email protected]

Aleksander-profil-2022

Aleksander Landqvist

Affärsutvecklare, Nordblick
[email protected]