Anmäl intresse

Bällsta
Park

Öka omsättningen i tillväxtkommunen Vallentuna!

I Fågelsångens industriområde, Vallentuna kommun, har vi byggt Bällsta Park. Vi har sålt 39 bostadsrättslokaler av varierande storlek, från 80 m2 till 180 m2. Till förfogande finns nu en 600 kvm industrilokal varav 150 kvm på plan 2 är ledigt för kontor eller produktion.

Till skillnad från äldre industrilokaler är våra lokaler representativa, moderna och väl genomtänkta. De är konstruerade med eftertanke för att förenkla din vardag och erbjuda flexibilitet nog att möta morgondagens behov. Eftersom vi ser till att bygga på expansiva lägen så att din investering ska kunna få en stabil värdeökning. Lokalerna har även närhet till många av de leverantörer som småföretagarna använder i sina verksamheter.

Kommunikationer.

Bil: Centrala Stockholm når man på ca 30 minuter med bil. Bällsta Park är beläget vid väg 264 som knyter ihop Arninge, Täby och Vallentuna. Anknytning till E18 samt till Norrortsleden, som leder till E4. Härifrån är det ~10 minuter till Arninge Centrum samt  ~5 minuter till Vallentuna Centrum.
Kollektivt: Buss 664 och 608 har hållplatser i den närheten med ändhållplatser i Vallentuna stadion samt Humlegården i Stockholm.

Området i stort.

Läge.

Bällsta Park ligger i hjärtat av Fågelsångens industriområde i Vallentuna kommun. Tillväxten är stabil och dagens 33 000 invånare beräknas att vara 40000 till år 2020.

Industrilokalerna ligger strategiskt placerade på en välexponerad hörntomt med skyltläge i korsningen Arningevägen och Bällstabergsvägen. Fågelsångens industriområde präglas av stark tillväxt och flera företagsetableringar har nyligen skett inom lager, kontor, produktion och försäljning.

Detta är ett exempel på en av våra industrilokaler.

Fastigheten i detalj.

Lokaler och nyttjande.

Av 600 kvm industrilokal finns 150 kvm på plan 2 ledigt. Bällsta Park består i övrigt av 39 lokaler på 80 m2–180 m2/styck samt 6 uppställningsplatser på 250 kvm/styck för exempelvis försäljning av husbilar eller liknande verksamhet. Lokalerna är enkelt anpassningsbara man kan kombinera flera lokaler till en större. Lokalerna förses med oljeavskiljare, stora vikportar och två våningsplan (de minsta har entrésol). Öppen fiber finns dragen till samtliga lokaler, och föreningen har en gemensam undercentral.

Körytor.

Bällsta Park har generösa körytor och bra lastmöjligheter så att det är lätt att ta sig fram med större bil och lastbil, allt för att underlätta din arbetsdag.

Parkering.

Förutom en egen yta för parkering per lokal så finns det ett antal besöksparkeringar och ytterligare extra parkeringar som hyrs ut efter lokalinnehavarnas behov.

Lastmaskin.

För att förenkla leveranser har föreningen tillgång till en lastmaskin som kan användas till lastning.

Skyltning.

Bällsta Park har en genomtänkt och representativ skyltning.

Genomtänkta och
flexibla lokaler.

För att ge bästa möjlighet för din verksamhet att växa och frodas är våra lokaler flexibelt planerade. Dem är uppförda för att vara anpassningsbara och samtliga inkluderar betonggolv, oljeavskiljare, el, vatten, avlopp, bredbands-fiber, trappa till övervåning och grundbelysning. Vi anpassar lokalen efter ert behov.

Kontakta oss för mer information!


Jag har tagit del av integritetspolicyn