Årsredovisning 2020

ÅRETS HÖJDPUNKTER

Årets höjdpunkter har bland annat varit att Nordblick genomfört flertalet stora förvärv, sålt slut flertalet projekt och närmat oss ett färdigställande av stadsutveckingsprojektet Jungfrusunds Sjöstad på Ekerö.

FÄRDIGSTÄLLANDE OCH INFLYTT I SJÖSTADSKAJEN

I början av 2020 färdigställde Nordblick Sjöstadskajen. En cortenbeklädd, 4 våningars kontorsfastighet belägen precis invid mälarens strandkant i Jungfrusunds Sjöstad på Ekerö. Projektet består av 1 100 kvm kontorsyta där samtliga kontorsytor blev uthyrda innan projektets färdigställande. Inflyttning startade april 2020, och då flyttade även Nordblick från tidigare lokaler i Drottningholm till Sjöstadskajen. Restaurang Kolmilan, som ligger på bottenplan, öppnade sin verksamhet i augusti 2020.

 

FLERTALET FÄRVÄRV

Nordblick har under 2020 arbetat intensivt med att identifera och genomföra fastighetsförvärv för kommande projekt i enlighet med bolagets uppsatta mål. På bostadssidan har man förvärvat en fastighet i Enköping samt en fastighet i Gamla Barkaby för bostadsutveckling av bostadsrätter. En industrifastighet i Västerås har även förvärvats för genomförandet av det första Köp Lokal-projeket. Vidare har Nordblick fortsatt engagemang på Ekerö där vi bl.a. driver
detaljplan för bostadsprojekt i Mörby.

 

STADSUTVECKLINGSPROJEKTET JUNGFRUSUNDS SJÖSTAD MOT FÄRDIGSTÄLLANDE

Nordblicks hittills största enskilda projekt, Jungfrusunds Sjöstad i Jungfrusund på Ekerö har under 2020 närmat sig färdigställande. Förutom färdigställande av Sjöstadskajen så har båda bostadsrättshusen i Sjöstadsorangeriet under året blivit slutsålda och inflytt för dessa skedde i början av 2021. Vi har under året även hyrt ut samtliga handel- & verksamhetslokaler i Sjöstadsfabriken där inflytt sker under Q2 2021. I samband med detta stadsutvecklingsprojekt har vi börjat bygga upp bra relationer med utvalda kommuner i Stockholm för att kunna utveckla fastigheter efter deras behov.

 

HÅLLBARHETSARBETE OCH EN VÄXANDE ORGANISATION

Året 2020 har ett stort fokus även getts vårt hållbarhetsarbete där vi konkretiserat det hållbara arbete vi på ett sätt alltid gjort, men kanske inte tänkt på då eller definierat det. Detta då det varit självklart för oss med kvalitet och skönhet i våra projekt och som på ett sätt kan likställas med hållbarhet. Organisationen har växt ytterligare med kompetens inom markanvisningar och detaljplanearbete. Detta för att uppnå en kontinuitet och långsiktighet genom att säkerställa att vi alltid har mark tillgängligt för våra spännande projekt.

 

 

Jag har tagit del av integritetspolicyn