Bokslut 2019

Jungfrusunds Sjöstad har varit koncernens huvudfokus under 2019 men vi har utöver det även färdigställt 2 industriparker i Stockholm. Omkring 50 småföretagare har flyttat in i dessa industriparker, i lokaler som de faktiskt själva äger.

Nordblick är i en fortsatt expansiv fast och för att klara av den fortsatta resan har Nordblick under året både växt och utvecklats som organisation. Vi har växt med ca 20% och vi har investerat i att förbättra våra arbetssätt och processer.

2019 har varit ett utvecklande år för Nordblick koncernen. Vi har haft ett stort engagemang på Ekerö och vår vision är att skapa Ekerös nya entré från vattnet vid Jungfrusunds Sjöstad. Där utvecklar vi 3 fastigheter i ett sjönära läge, precis vid färjan mellan Ekerö och Slagsta. Med kontor, bostäder, butiker och restauranger ska- par vi en fantastisk plats för Ekerös medborgare att mötas, jobba och bo på.

Två av dessa tre fastigheter blir våra första förvaltningsfastigheter. Extra spännande är att Nordblick har sitt framtida kontor i en dessa fastigheter, Sjöstadskajen. En perfekt plats för oss att fortsätta växa och utveckla vår verksam- het så vi kan utveckla fler fantastiska byggnader till nöjda kunder.
Jungfrusunds Sjöstad har varit koncernens huvudfokus under året men vi har utöver det även färdigställt 2 industriparker i Stockholm. Omkring 50 småföretagare har flyttat in i dessa industriparker, i lokaler som de faktiskt själva äger. Vi har i dagsläget utvecklat 6 industripar- ker och siktar på att öka takten under 2020 med ännu fler lokaler för småföretagare.

För att klara av vår fortsatta resa har vi under året både växt och utvecklats som organisation. Vi har växt med ca 20% och vi har investerat i att förbättra våra arbetssätt och processer. Målet med organisationen är att vara tydliga gentemot våra kunder och ge alla våra medarbetare tydliga ansvarsområden i vilka de kan utvecklas och utmanas.

Samtidigt som vi stänger 2019 blickar vi framåt mot 2020. Det kommer att bli ett spännande år med flytt till ett nytt kontor som ger oss rätt förutsättningar för vår tillväxtresa. Våra fastighe- ter i Jungfrusunds Sjöstad kommer färdigställas och vi hoppas att det vi har lagt ner så mycket kraft och engagemang på kommer tas emot väl av Ekeröborna. Under 2020 kommer vi även att växla upp ett steg på både bostad och industri. Slutligen kommer vi fortsätta stärka vår organisation med fler rekryteringar och fortsatt arbete med våra arbetssätt och processer. Som sagt, det blir ett spännande 2020.

 Dokument

Koncernredovisning 2019

 

Jag har tagit del av integritetspolicyn