Nordblick och JSR avyttrar fastighet i Upplands Väsby till Pelican Self Storage .

 

Nordblick och JSR fastigheter har via dotterbolag avyttrat fastigheten Hammarby-Smedby 1:471 i Bredden i Upplands Väsby. Köparen är Pelican Self Storage och fastigheten har en tomtareal om 9 735 kvm. Fastigheten är belägen i direkt anslutning till E4 och har ett av Upplands Väsbys bästa skyltlägen.

Vi är glada att presentera denna affär med Pelican Self Storage
Affären visar att vår strategi att göra investeringar i fastigheter med rätt läge och hitta de smartaste lösningarna för dessa oavsett om det gäller bostäder eller kommersiella fastigheter är framgångsrikt, säger Andreas Ågren, VD på Nordblick Group AB (publ).

Nordblick
Nordblick säljer moderna verksamhetslokaler och väldesignade bostäder på strategiskt utvalda lägen. Dessutom utvecklar, äger och förvaltar Nordblick unika objekt.

Nordblick är fastighetsbolaget som skapar rum som möter våra kunders behov, uppfyller deras längtan och ger plats för deras drömmar. Vår passion är att utveckla fastigheter som håller över tid, rum och platser vi själva trivs i.

För mer information, kontakta
Maria S. Borowiec, Försäljningschef, Nordblick Group AB (publ)
Tel: +46 702 95 09 80 e-post: maria@nordblick.se