Nya industrifastigheter på gång - Infra Park

Nordblick Work har förvärvat en industritomt i Upplands Väsby i närheten av Infra City, numera kallat Bredden. De nya industrilokalerna förväntas vara klara kvartal 2 år 2020 och försäljningen startar under våren 2019.

Infra Park kommer bestå av 36 moderna företagslokaler på 150 till 200 kvm. Det är företagslokaler för industri, handel och hantverk som småföretagare äger istället för hyr, där det finns grannar som man kan göra affärer och skapa synergier med. Lokalerna är anpassningsbara och flexibla för att passa olika företags behov. Varje lokal kan expanderas med omkringliggande lokaler. Man kan till exempel få en dubbelt så bred lokal genom att köpa och äga två. Eller så kan man få en lokal man kan köra rakt igenom från sida till sida med en lättlastbil. Genom att köpa sin verksamhetslokal halverar man sina kostnader jämfört med att hyra. Dessutom har företaget möjlighet till en potentiell värdestegring på lokalen och kan därför ses som en investering.

Läs mer och lämna intresseanmälan på www.infrapark.se